Zavolejte nám +420 457 976 631
Napište nám info@akcni-zajezdy.cz
Vyhledat zájezd
a

a

Důležité informace

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a cestovní kanceláří stanoví Všeobecné smluvní podmínky, jejichž znění je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Všeobecné smluvní podmínky jsou k dispozici ke stažení na těchto stránkách.

Autobusová a letecká doprava

Seznam nástupních míst najdete zde

Letecká doprava je zajištěna formou pravidelných linek nebo charterových letů. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže CK ovlivnit případné změny v letovém řádu.

Autobusová mezinárodní doprava je zajišťována plně klimatizovanými lux. vozy a při jejím zajišťování se řídíme mezinárodně platnými podmínkami a úmluvami. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, pasové odbavení, přeplněné silniční tahy, změny v odjezdových řádech lodních společností) může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípadě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Přes maximální snahu nemůže CK většinou tyto věci ovlivnit a tedy ani vyloučit. V tomto smyslu nelze reklamovat event. zkrácení pobytu.

Autokarovou přepravu organizujeme jednak přímými autobusy, kterými cestujete z nástupního místa až do cíle vaší dovolené a jednak s využitím přestupových svozů. Svozy a rozvozy jsou z důvodu bezpečnosti a rentability zajišťovány osobními automobily, mikrobusy či autobusy.

Trasy nástupních míst mohou být u některých zájezdů vzájemně kombinovány. V případě, že je v odjezdovém místě na trase k hlavnímu autobusu méně než 6 cestujících, svozy nezajišťujeme a CK je oprávněna již potvrzené nástupní místo zrušit. V tomto případě vám bude navrácen příplatek za tzv. "svoz". Informace podá CK nebo prodejce. Změna služby svozu či nástupního místa nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storna dle Všeobecných podmínek cestovní kanceláře.

V rámci zkvalitnění služeb a snaze pomoci vám zkrátit svozové trasy po republice, především na trase Brno – Praha a Ostrava - Olomouc - Praha, budou v některých případech na tato nástupní místa využívány i linkové autobusy a vlaky RegioJet. Pohodlné cestování, které vám zkrátí cestu po republice až o 4 hodiny. V případě nízké obsazenosti zájezdu (25 osob a méně) si CK vyhrazuje použít i jiný typ autobusů vč. mikrobusů.

Zasedací pořádek - v autobuse vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Zavazadla - je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/osobu. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojišťovně.

Délka a rozsah zájezdu

Délka zájezdu je v katalogu vyjádřena termínem. Do termínu autokarových a leteckých zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět. První a poslední dny zájezdu v cílovém místě, jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů, ubytování a nelze je považovat za dny plnohodnotného pobytu.

Ubytování a stravování

Doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu je stanovena obvykle zahraničním partnerem tak, aby mohl být proveden řádný úklid bez ohledu na dobu vašeho příjezdu nebo odjezdu.

Dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky a v ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid.

CK nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země. Kvalita stravování je většinou přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování.

Do apartmánů, mobilhomů a chatek bývá zpravidla nutné vzít vlastní ložní prádlo.

Vstupné

Vstupné do navštívených objektů, MHD, lanovky, lodičky, fakultativní výlety nejsou zahrnuty do ceny zájezdů, pokud není uvedeno u zájezdu výslovně jinak.

PLAVBY STŘEDOMOŘÍM

Ceny plaveb po Středomoří jsou orientační a jsou průběžně aktualizovány lodními společnostmi. Aktuální cena dané plavby bude určena v okamžiku nezávazné rezervace
Ceny zahrnují: dopravu lux. klim. busem do přístavu v italském Janově či Benátkách a zpět, plavbu lodí MSC, přístavní poplatky, portýrské služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis, 7x ubytování ve 2lůžk. kajutě vybrané kategorie (Bella/Fantastika) s rozšířenou plnou penzí - 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje – čaj, káva, voda z automatu v rautové restauraci po celý den, užívání bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě, účast na všech akcích pořádaných na palubě, průvodce po celou dobu zájezdu

Typy zájezdů
Vyhledat zájezd
a

a

TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací
E-katalog

Stáhněte si náš katalog
a mějte jej stále po ruce

Stáhnout
Katalog domů

Nechte si poslat tištěný
katalog přímo domů

Zaslat domů
KATALOG ZIMA

Zima 2019-20, lyžařské
a adventní zájezdy

Stáhnout